1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene voorjaarsledenvergadering op maandag 9 mei 2022 om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw.
De notulen en de mail heeft u inmiddels al op 16 april j.l. ontvangen

Als u problemen heeft en het lukt niet en u wilt toch het document hebben dan kunt u een email sturen naar bestuur@tvdedrieban.nl dan sturen wij u dit document per mail

We willen u er op wijzen dat er op de avond van de ledenvergadering vanaf 20.00 uur niet meer getennist kan worden.

Sportieve groet,
Bestuur van TV De Drieban