1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Op maandag 22 april 2024 om 19.30 uur is de algemene voorjaarsledenvergadering. Wij nodigen u graag uit voor deze vergadering in de kantine van ons clubgebouw.

Op de agenda

Zie ook: 2024-04-22 Agenda Algemene Ledenvergadering

  • voortgang van het onderzoek naar de aanleg van padelbanen
  • vertrouwenspersoon. Wij hebben 2 mensen gevonden die vertrouwenspersoon willen zijn voor onze vereniging. Op de vergadering zullen zij zich voorstellen en vertellen wat zij doen.
  • jubileum TV De Drieban
  • het financieel jaarverslag 2023 en de begroting 2024, zie 2023 Financieel jaarverslag TV De Drieban
  • Scope 12 (verzekeringen), zie draaagkrachtberekening zonnepanelen

Padel
De notulen van de vorige ledenvergadering van 18 december 2023 en de jaarrekening 2023 heeft u per mail ontvangen. Op de vorige ledenvergadering werden presentaties gegeven over ons onderzoek naar padelbanen.
Een samenvatting kunt u teruglezen in de notulen 20231218 Najaar Algemene ledenvergadering 18-12-2023  
De KNLTB gaf een presentatie over financiën voor padel: 20231218 Padel financiën presentatie KNLTB PP de Drieban

Als het vereiste aantal leden (het quorum) dat nodig is om een besluit te nemen om 19.30 uur niet aanwezig is, sluiten we de vergadering.
Vervolgens wordt direct aansluitend een 2e vergadering geopend waarvoor de quorum-eis niet geldt. De aanwezige leden kunnen dan wel een besluit nemen.

Tot ziens op 22 april!

Sportieve groet,
Bestuur van TV De Drieban