1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Beste Driebanner,

Het is weer mogelijk om je team in te schrijven voor de KNLTB Wintercompetitie Noordwest 2018/2019. Deze wintercompetitie is een gezamenlijke competitie voor teams van verenigingen uit de regio Noordwest: IJmond, Leiden, en Noord-Holland Noord en er wordt in principe gespeeld in poules van acht teams met zeven speeldagen. Uiteraard wordt getracht om reistijden zo kort mogelijk te houden. Hieronder staat meer informatie over deze competitie:

Speeldata:

Inschrijfmogelijkheden: 

De 8-9 competitie op donderdag avond wordt niet aangeboden. Bij de inschrijving graag, het onderdeel, de dag en alle teamleden incl. captain + telefoonnummer vermelden.Heb je geen team, geen probleem dan geef je je gewoon individueel op met vermelding van voorkeursdagen en of je bijvoorbeeld alleen wilt dubbelen en proberen wij een team samen te stellen of in overleg toe te voegen aan bestaande teams.Je kunt je inschrijven door voor 17 september een e-mail te sturen met bovenstaande gegevens naar tc@tvdedrieban.nl.

Verkort Spelen: Met ingang van 2018 geldt Verkort Spelen voor alle dubbelpartijen (DD, HD en GD), bij zowel senioren- als jeugdcompetities. Dit betekent dat dit ook tijdens de KNLTB Wintercompetitie Noordwest verplicht is. Er wordt een beslissende wedstrijdtiebreak gespeeld op het moment dat de stand één set gelijk is. Winnaar van die beslissende tiebreak – en daarmee ook van de partij – is de dubbelcombinatie die het eerst tien punten behaalt met een verschil van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en dient in MijnKNLTB  ingevoerd te worden als 10-6 of 11-13. Wanneer in een afdeling twee of meer ploegen met een gelijk aantal winstpunten zijn geëindigd, dan geldt deze beslissende tiebreak als een set met games (7-6 of 6-7).

Indeling op teamgemiddelde: Vanaf dit jaar worden alle teams ingedeeld op teamgemiddelde in plaats van teamrechten. Vanwege het beperkte aantal deelnemende teams, is het niet meer mogelijk om een promotie/degradatie regeling te hanteren. Daarnaast zitten er soms grote niveauverschillen binnen de poules. Bij het indelen op teamsgemiddelde wordt dit niveauverschil verminderd, wat zorgt voor meer gelijkwaardige wedstrijden.

Voorwaarden voor inschrijving: Het inschrijfgeld voor deelname aan de Wintercompetitie Noordwest 2018/2019 bedraagt € 37,08 per team.• Aanvragen die na 24 september 2018 worden ontvangen, kunnen alleen worden geaccepteerd indien hiermee een poule compleet gemaakt kan worden tot acht teams. Tot de indeling bekend is, worden deze teams op een wachtlijst gezet. Teams van verenigingen die (nog) niet aan hun betalingsverplichtingen aan de KNLTB hebben voldaan, worden pas ingeschreven zodra aan deze betalingsverplichting is voldaan. Eén en ander voor zover op het moment van betaling de inschrijving voor de competitie nog niet is gesloten (CR artikel 21 lid 4). Indien een reeds ingeschreven team zich na 24 september 2018 terugtrekt, zijn wij helaas genoodzaakt een boete op te leggen van € 115,-. Voor een terugtrekking van een reeds ingeschreven ploeg na publicatie van de indeling geldt een boete van € 225,-.

Bovenstaande boetes worden betaald door betreffende team.

Met sportieve groet,

TC/VCL Maurice Kok