1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Voorjaarsledenvergadering op maandag 19 maart 2018 om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

U kunt de agenda van de voorjaarsledenvergadering, de notulen van de najaarsledenvergadering gehouden op 13 november 2017, het jaarverslag 2017,
het financieel jaarverslag 2017 en bestuursbesluit alcoholbeleid downloaden via de site.

U moet hiervoor wel inloggen via het afhangbord anders kunt u de downloads niet zien.
Als u niet kunt inloggen en toch de documenten wilt hebben kunt u een email sturen naar info@tvdedrieban.nl dan sturen wij u deze documenten per mail.

We willen u er op wijzen dat er op de avond van de ledenvergadering vanaf 20.00 uur niet meer getennist kan worden.