1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Op maandag 18 december 2023 om 19.30 uur is de algemene najaarsledenvergadering. Wij nodigen u graag uit voor deze vergadering in de kantine van ons clubgebouw.

Padel
Op de agenda staat het onderzoek naar de aanleg van padelbanen.
In de vergadering wordt een toelichting gegeven op het onderzoek en de stand van zaken door de padelcommissie en door Stefan de Lange en Paul Baans van de KNLTB.
U kunt hierover vragen stellen.

Op de agenda

Daarnaast staat op de agenda onder andere:
– het voorstel voor benoeming van de nieuwe secretaris
– invullen en afkoop kantinedienst
– het voorlopig financieel jaarverslag 2023 en de begroting 2024

De notulen van de vorige ledenvergadering alsmeede de concept jaarrekening zijn u per mail toegezonden.

Ook niet-leden die geïnteresseerd zijn in padel zijn van harte welkom!

Als het vereiste aantal leden (het quorum) dat nodig is om een besluit te nemen om 19.30 uur niet aanwezig is, sluiten we de vergadering.
Vervolgens wordt direct aansluitend een 2e vergadering geopend waarvoor de quorum-eis niet geldt. De aanwezige leden kunnen dan wel een besluit nemen.

Tot ziens op 18 december!

Sportieve groet,
Bestuur van TV De Drieban