1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Geachte leden,

Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Voorjaarsledenvergadering
op maandag 18 maart 2019 om 20.00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

U kunt de beschikbare documenten downloaden via onze internetsite www.tvdedrieban.nl. Ga naar Nieuws en klik op Ledenvergadering en klik onderaan op de verschillende documenten om ze te downloaden.
Voor het downloaden van de financiële cijfers gaat u naar Nieuws en klikt op
Beveiligd: Financieel verslag en gebruik als wachtwoord 3BanFin2018 en klik dan op Indienen
en klik daarna op Financieel jaarverslag 2018.
Als u problemen heeft en het lukt niet en u wilt toch de documenten hebben dan kunt u een email sturen naar info@tvdedrieban.nl dan sturen wij u deze documenten per mail.

We willen u er op wijzen dat er op de avond van de ledenvergadering vanaf 20.00 uur niet meer getennist kan worden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van TV De Drieban